управител, управител, последно обновил този профил на -0001-11-30
София, ул.Пиротска 12А
И на още 1 адрес в: София - град